Петра Игнатова е родена през 1866 г. в с. Долни Лом. Даровита народна певица, самодейка с богат репертоар. Някои от песните записани от български краеведи и фолклористи са – „Замъчи се божа майкя“, „Зазори се бела зора“, „Заспала Тодора“ и др.