Родена е през 1866 г. в с. Долни Лом. Даровита народна певица, самодейка с богат репертоар. Някои от песните записани от български краеведи и фолклористи са – “Замъчи се божа майкя”, “Зазори се бела зора”, “Заспала Тодора” и др.