Роден е в София, но родовият му корен е от с. Раковица. Внук е на един от най-авторитетните просветни, културни и обществени дейци на Видинска област, Петко Стаменов и син на арх. Станислав Петков Стаменов /виж отделна статия/.