Петко Вълов е роден през 1906 г. в с. Цар Петрово. Народен певец, самодеец. Има записи на негови изпълнения от български фолклористи и БНР. По-известните му песни са – „Снощи седяхме на седянка“, „Де се е чуло и видяло мома кирия да кара“ и „Не ща те, любе, Иване“.