Пенка Спасичкова е родена на 23 август 1952 г. в с. Славяново, Търговишко. Начален учител. Завършила е Школа за художествени ръководители – Пловдив. Трудовият ѝ стаж започва като административен служител и секретар на читалището в гр. Димово. По-късно е  работила  в отдел „Култура“ на община Видин и като ръководител на Детски фолклорен ансамбъл за народни песни и танци при ОУ „Паисий Хилендарски“- Видин.