Родена е на 23 август 1952 г. в с. Славяново, Търговишко. Начален учител. Завършила е Школа за художествени ръководители – Пловдив. Работила в община Видин и като ръководител на ДФАНПТ при ОУ“Паисий Хилендарски“- Видин.