Поетесата Нина Чилиянска е родена на 27 юни 1962 г. в София, но родовият й корен по бащина линия е от гр. Дунавци, а по майчина от гр. Плевен. В Дунавци тя прекарва част от най-ранното си детство. Средното си образование завършва в Средно политехническо училище с изучаване на немски език „Ернст Телман“ – Ловеч, а висше във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, специалност „Немска филология“ през 1985 г. Била е преподавател по немски език в училища в градовете Долни Дъбник и Троян и в Плевенските училища – Гимназията с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Никола Фичев“, Професионална гимназия по електроника и хранителни технологии „Проф. Асен Златаров“, Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ и Математическа гимназия „Гео Милев“. През периода 2008-2011 г. е преводач и координатор по проект в областта на възобновяемите енергийни източници. Често е ангажирана и като преводач на делови срещи и контакти и на художествена и специализирана литература. Има роли и в самодейни театрални постановки.

Нина Чилиянска пише стихове от детските си години, но печати десетки свои творби предимно в уеб сайтове и социалните мрежи, както и в литературни сборници и алманаси, но няма издадена авторска книга.

Носителка е на няколко национални и регионални награди за поезия.

Майка е на известния актьор Леонид Йовчев – на снимката /за него виж отделна статия/.