Журналистът д-р Никола Петков е роден на 17 юни 1873 г. в гр. Тетевен. През 1895 г. завършва висшето си образование в Лозана, Швейцария, специалност „Право“. Защитава докторат в Брюксел. Трудовата му биография започва като съдебен служител във Видин. 

Никола Петков е бил редактор на в. „Свободна мисъл“ /1901/. Сътрудничил е в много периодични издания със статии по проблемите на театъра, операта, музиката и др.

Автор е на книгата „Театър. Беседи и критика. 1899-1929“.

Умира на 19 януари 1957 г. в София.