Художникът, учителят, читалищния деец и общественикът Никола Чушков е роден в гр. Троян и е потомък на знакова фамилия от града. Той е учител по рисуване в частното еврейско училище във Видин и по признанието на самият Жул Паскин /виж отделна статия/ е първият, който му е вдъхнал любов към рисуването. По-късно, когато семейството на Жул Паскин вече се е изселило в гр. Русе, Никола Чушков е бил и директор на училището. 

Снимката е родова на част от фамилията Чушкови от 1929 г. и на нея Никола Чушков е първият седнал от ляво на дясно.