Никола Живков е роден през 1891 г. в г. Белоградчик. Народен певец, самодеец. Част от песните му са записани в сборника „Народни песни от Тимок до Вита“. По-популярни  от тях са – „Каква мома видех, мамо“, „Защо ми се сърдиш, любе“, „Ой, лозе, лозе!“ и др.