Роден е през 1891 г. в г. Белоградчик. Народен певец, самодеец. Част от песните му са записани в сборника “Народни песни от Тимок до Вита”. Част от тях са – “Каква мома видех, мамо”, “Защо ми се сърдиш, любе”, “Ой, лозе, лозе!” и др.