Роден е на 9 октомври 1954 г. във Видин. Висшето си образование завършва  в Художествената академия – София в класа на доц. Николай Николов, специалност “Сценография. От 1981 г. до 1985 г. е сценограф в Сливенския драматичен театър, а след 1985 г. в Театъра на българската армия.

Николай Нинов е гост-сценограф в редица софийски и провинциални театри в страната.

Участвал е в много изложби на сценографското изкуство и плакат.

От 1999 г. е член на NABET, Канада. Като художник в канадското кино е познат в работата си в телевизионни театри и игрални филми.

Художник продукция е на българските игрални филми “Дякон Левски”/2015/ значителна част от който е снимана във Видин/ с режисьор и сценарист Максим Генчев /виж отделна статия/ и “На педя от земята”/2016/, също под режисурата и по сценарии на Максим Генчев.

Носител е на национални награди за сценографските решения на спектаклите “Солунските съзаклятници” и “Последните”.