Роден е на 14 септември 1961 г. в гр. Елена. Начално образование получава в родния си град и известно време учителства в съседни села. През 1883-84 г. завършва Петро-Павловската духовна семинария и продължава обучението си като руски стипендиант в Киевската духовна академия, която завършва през 1988 г. След завръщането си в България учителства и работи като училищен инспектор в Русе, Разград, Видин и Берковица. През 1892 г. се установява във Видин. Бил е учител и директор и на мъжката, и на девическата гимназии. През 1922 г. оглавява тричленката, която управлява града и в продължение на 7 месеца фактически е кмет на Видин. Кметуването му се запомня с широката обществено полезна дейност извършена за изключително кратък период от време – справедливи наказания за спекулантите, раздаване на парцели на социално слаби и бездомни семейства, преодоляване на хлебната криза, снабдяване на гражданите с дърва, елекрифицирането на града и поставянето на улични елекрически лампи на централните улици, парично подпомагане на поборници за свободата на България, изкупуване на картините с видинска тематика на Руси Коджаманов, организирането на образцови избори за местна власт през 1923 г. и др. През 1923 г. се премества със семейството си в гр. Лом.

Никифор Недев е и активен писател, литературен критик, журналист и преводач. Автор е на отпечатаните в местни издания разкази – „Ружа“, „Баба Пена“, „Распоповци“, „Карти“ и на новелата „Кировска улица“, на очерците „Николай Василиевич Гогол и неговата творческа деятелност“, „Няколко мисли за учебниците по история“, „Училищното дело в Берковското учебно окръжие през учебната 1892/1893 г.“, „Педагогическите възгледи на Николай Георгиевич Белински“, „Състоянието на училищното дело във Видинското учебно окръжие през 1891/1892 г.“ Организира отпечатването на преводи на български на руската и френска литература и публицистика. Бил е и редовен сътрудник на издаваните във Видин вестници и списания, чест оратор на публични събрания и сказки, организатор на изложби, председател на Видинското археологическо дружество и т.н.

Умира на 27 декември 1937 г. в гр. Лом