Пианистката Недка Канорова живее и работи в гр. Видин от 1986 г. до 1989 г. заедно със съпруга си, диригента Димитър Каноров /виж отделна статия/. През тези години тя е преподавател по музика в СОУ „Св.св. Кирил и Методий“, преподавател по пиано в Детската музикална школа при читалище „Цвят“ и неизменно солист и корепетитор на хор „Боян Чонос“, с който участва успешно в Осмия международен събор на хоровете от крайдунавските градове в Силистра /1986/, Панорамата на българското хорово изкуство в зала „България“- София /1988/ и Празниците на кантатно-ораториалната музика във Видин /1989/, както и в концертните изяви на хора във Франция, Италия, Гърция и Германия. От дълги години, заедно със съпруга си живеят и творят в Испания.