Неда Жикова е родена през 1881 г. в с. Шишенци. Талантлива народна певица, самодейка. В сборника „От Тимок до Вита“ са публикуване песните ѝ „Войнова мале, де ти е войно“, „Рано запея руса Драгана“, „Йостани збогом, девойкьо“ и др.