Родена е през 1881 г. в с. Шишенци. Талантлива народна певица, самодейка. В сборника “От Тимок до Вита” са публикуване песните ѝ “Войнова мале, де ти е войно”, “Рано запея руса Драгана”, “Йостани збогом, девойкьо” и др.