Родена е през 1857 г. в с. Тошевци. Самодейна изпълнителка на народни песни. Някои от тях – “За зло ми дойде Великден”, “Оставай сбогом, момкова мале” и “Закукала кукувица” са публикувани в сборника “Народни песни от Тимок до Вита”/1928/ на Васил Стоин.