Неда Вълчева е родена през 1857 г. в с. Тошевци. Самодейна изпълнителка на народни песни. Някои от тях – „За зло ми дойде Великден“, „Оставай сбогом, момкова мале“ и „Закукала кукувица“ са публикувани в сборника „Народни песни от Тимок до Вита“/1928/ на Васил Стоин.