Архитект Наталия Иванова Гергова е родена през 1952 г. в гр. Белоградчик, където завършва и средното си образование. Висше образование завършва в ВИСИ – София, специалност „Архитектура“ и започва работа във Видин. По-късно заминава на работа в чужбина.