Надя Иванова е родена на 26 юни 1965 г. във Видин. Висшето си образование завършва в ЮЗУ-Благоевград по специалността „Предучилищна педагогика и психология“.

      Издала е стихосбирката „Нищо ново в мен“.