Преподавател по изобразително изкуство в ОУ”Любен Каравелов”-Видин