Мишо Константинов Попов е роден през 1944 г. в гр. Белоградчик. Син е на ренгенолога д-р Константин Попов. Мишо Попов завършва средното си образование в Белоградчишката гимназия, а висше в Лесотехническия институт – София, специалност „Лесовъд“. За кратко е лесничей в Белоградчишко и повече от 20 години е щатен ръководител на Кино-фото клуб „Ведерник“ при читалище „Развитие 1893“ – Белоградчик, но по-късно става послушник в Зографския манастир на остров Атон и монах в Клисурския манастир.

Мишо Попов пише поезия и проза и е публикувал в различи издания. Автор е на романа „Жив огън“ /2011/ и на стихосбирката „Светулки в косите на мрака“ /2017/.

Умира на 8 декември 2021 г. в Клисурския манастир.