Главен архитект на градоустройствения план на Видин през 1963 г