Мита Костова е родена през 1868 г. в с. Протопопинци. Народна певица, самодейка. Нейни песни са публикуване в сборника „От Тимок до Вита“. Част от тях са „Два дни е оро играло“, „Дигай се, млада овчарко“, „Петлите пеят на савиняло“ и др.