Родена е през 1886 г. в с. Чорлево, днес с. Дреновец. Самодейна народна певица. Нейни песни са записани от български фолклористи и влизат в сборници с народното песенно творчество. Сред песните ѝ са – “Зазидал ми е майстор Манойло”, “Дей гиди Стара планина”, “Шътай, шътай, пръвно либе” и др.