Мита Величкова е родена през 1856 г. в гр. Белоградчик. Народна певица самодейка. Нейните песни „Ружица девойка“, „Йорданка на стол седеше“ и „Отдолу идат черни татари“ са публикувани в сборника „Народни песни от Тимок до Вита“ на Васил Стоин.