Родена е през 1856 г. в гр. Белоградчик. Народна певица самодейка. Нейните песни “Ружица девойка”, “Йорданка на стол седеше” и “Отдолу идат черни татари” са публикувани в сборника “Народни песни от Тимок до Вита” на Васил Стоин.