Мирко Бдински е бил актьор във Видинския театър до 1971 г.