Името на арх. Минко Минков се свързва с Видин чрез неговия проект за Районната ветеринарномедицинска станция – Видин, открита през 1931 г. Предполага се, че това е същият архитект, проектирал паметника на съветската армия в София /1952-53/.