Роден е на 26 юни 1919 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше в Софийския уневерситет “Св. Климент Охридски”, специалност “Право” през 1944 г. От 1943 г. до 1951 г. е журналист в пловдивските вестница “Юг” и “Отечествен глас”, след което до 1980 г. е окръжен кореспондент, редактор и специален кореспондент на в. “Отечествен фронт”.

Методи Танев е автор както на множество журналистически и художествени материали – статии, репортажи, очерци, критични бележки и т. н. и на публицистичните книги “Велика страна” и “Пловдивска панорама”/1982/.

Умира на 29 септември 1987 г. в Пловдив.