Роден е във Видин през 1966 г. Висшето си образование завършва в Дебреценския университет „Лайош Кошут“, Унгария през 1993 г.

Първият му публикуван превод е на откъс от „Турски дневници“ от Габор Егреши, а първата му превод-на книга е романът на Шандор Мараи „Изповедите на един буржоа“/2002/. Негови са преводите на „Поли-тика, морал, демокрация“/2003/ от Ищван Бибо, „Покоят“/2004/ от Атила Бартиш, „Опиум“/2005/ от Геза Чат, „Ксанаду“/2006/ от Янош Хаи, „Сивия гълъб“/2008/ от Шандор Тар, „Баща на мъртвите“/2009/ от Ба-лаш Дьоре, „Живоговорене“/2010/ от Ищван Кемен, „Арената пред теб“/2011/ от Шандор Тар. До 2015г. е превел от унгарски на български език 16 книги и една пиеса и е публикувал 16 преводи в сборни публика-ции.

През 1995 г. основава преводаческата агенция „Алма консулт“, а от 2002 г. е собственик и управител на издателство „Ерго“, което е специализирано в издаването на преводна литература, но печати и не малко български поети и писатели.

Мартин Христов е носител на Почетна грамота на Съюза на преводачите в България за 2006 г. и на на-гради за цялостна преводаческа дейност на унгарската фондация „Милан Фюш“ за 2009 и 2011 г.. През 2015 г. получи и държавната награда на Унгария „Златен кръст „, която се присъжда на чуждестранни ци-вилни граждани за принос и ярки постижения в културната, икономическата и политическата сфера.