Роден е във Видин през 1966 г. Висшето си образование завършва в Дебреценския университет “Лайош Кошут”, Унгария през 1993 г.

Първият му публикуван превод е на откъс от “Турски дневници” от Габор Егреши, а първата му превод-на книга е романът на Шандор Мараи “Изповедите на един буржоа”/2002/. Негови са преводите на “Поли-тика, морал, демокрация”/2003/ от Ищван Бибо, “Покоят”/2004/ от Атила Бартиш, “Опиум”/2005/ от Геза Чат, “Ксанаду”/2006/ от Янош Хаи, “Сивия гълъб”/2008/ от Шандор Тар, “Баща на мъртвите”/2009/ от Ба-лаш Дьоре, “Живоговорене”/2010/ от Ищван Кемен, “Арената пред теб”/2011/ от Шандор Тар. До 2015г. е превел от унгарски на български език 16 книги и една пиеса и е публикувал 16 преводи в сборни публика-ции.

През 1995 г. основава преводаческата агенция “Алма консулт”, а от 2002 г. е собственик и управител на издателство “Ерго”, което е специализирано в издаването на преводна литература, но печати и не малко български поети и писатели.

Мартин Христов е носител на Почетна грамота на Съюза на преводачите в България за 2006 г. и на на-гради за цялостна преводаческа дейност на унгарската фондация “Милан Фюш” за 2009 и 2011 г.. През 2015 г. получи и държавната награда на Унгария “Златен кръст “, която се присъжда на чуждестранни ци-вилни граждани за принос и ярки постижения в културната, икономическата и политическата сфера.