Мария Йорданова е родена в с. Гъмзово. От 1968 г. до 2001 г. е библиотекар, а от 2001 г. до 2011 г. е секретар на читалище „Просвета 1928“ в селото. Активен участник в самодейните колективи и организатор на десетки чествания и концерти.

Мария Йорданова е автор на книгата „90 години народно читалище „Просвета 1928″ – с. Гъмзово“.

Нейна дъщеря е писателката Зорница Яворова Климентова /виж отделна статия/.