Архитект Марин Кътов е роден през 1967 г. в София. Родовият му корен е от с. Въртоп. Внук е на доц. Кирил Григоров Велковски /виж отделна статия/.