Педагогът, методистът и публицистът Маргарита Велева е родена на 15 септември 1935 г. в гр. Видин в учителско семейство. Баща ѝ Велко Николов е и дългогодишен директор на Начално училище „Любен Каравелов“ – Видин. Тя завършва завършва средното си образование във Втора гимназия „Лиляна Димитрова – Видин“. Висшето си образование завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“. По разпределение, заедно със съпруга си Георги Димитров Велев /виж отделна статия/ през 1956 г. започват преподавателската си дейност в гр. Първомай, а през 1957 г. се преместват във Втора гимназия „Лиляна Димитрова“- Видин. В едно свое писмо до Генади Вълчев /виж отделна статия/ от 2004 г. тя пише “ Най-хубавите ни учителски години са във Видин. Млади, с романтичен поглед към живота, с голяма взискателност към себе си, с дръзновение се изграждахме като специалисти. Обучавахме учениците с обич, със съзнание за високата си мисия на учителя и се радвахме на въздигането им.“ Във Видин тя е удостоена с първи клас-квалификация. Тук неин урок на тема „Новаторството в поезията на Вапцаров“  е представен на национално съвещание на литераторите и получава изключително висока оценка от колегите ѝ и от методиста, завеждащ Катедрата по методика на преподаването  по литература в СУ  доц. Лозан Ницолов /виж отделна статия/, който казва „Това е урок-концерт с осъществен синхрон учител-ученици“. В продължение на два последователни мандата е избирана и за съветник в Окръжния народен съвет – Видин и за председател на Постоянната комисия по образование и култура към съвета.

През 1966 г. семейството се установява в гр. Пловдив, а през 1968 г. в София. От 1971 г. до 1980 г. Маргарита Велева е учител в 31-во столично училище „Димитър Полянов“, но до 1991 г. в качеството си и на базов учител води  семинарни занятия и със студенти. От 1973 г. до 1981 г. е организационен ръководител на Градската школа за изявени учители по литература в София за разпространение на челния педагогически опит.  В следващите години продължава да работи като учител по български език и литература, методист, автор на множество публикации по литературоведски и езиковедски проблеми в специализирани и популярни издания. През 1981 г. е сред учредителите, а след 1982 г.  и  зам. директор на Националната гимназия за древни езици „Св. Константин-Кирил Философ“- София. През 1989 г. поема и функцията на отговорен редактор на сп. „Любословие“, в което авторите са предимно учители и ученици.

Маргарита Велева е носител на престижни награди за учителската и обществената си дейност, а през 1984 г.  е наградена и с орден Св. св. Кирил и Методий“ I-ва степен.

Майка е на двама  сина- проф. д-р Димитър Георгиев Велев /виж отделна статия/,  преподавател в УНСС и Владимир  Георгиев Велев, който работи в сферата на високите технологии във фирма с международно участие.