Людмила Бобанова е била диригент на Детския хор при Пионерски дом-Видин, след което дълги години е ръководила различни хорови състави и индивидуални обучения в Народно читалище „Димитър Динев 1937“ – София.