Людмила Бобанова е била диригент на Детския хор при Пионерски дом-Видин.