Роден е на 1 октомври 1890 г. в София. Сценичната си дейност започва в “Общодостъпен театър” във Видин/1910-1913/. По-късно играе в Русенския театър /1914-1915 и 1921-1924/, Свободен театър – София /1918-1921/ и в Народния театър /1925-1945/.

Знакови за Любомир Золотович роли в театъра са на Едип в “Едип цар” от Софокъл, Осип в “Ревизор” от Н.В. Гогол, Франц Моор в “Разбойници” от Фр. Шилер, Баронът в “На дъното” от М. Горки, Найден в “Майстори” от Р. Стоянов, Иван-Александър в “Към пропаст” от Ив. Вазов и др.