Любомир Владиславов Золотович е роден на 1 октомври 1890 г. в София. Сценичната си дейност започва в „Общодостъпен театър“ във Видин /1910-1913/. По-късно играе в Русенския театър /1914-1915 и 1921-1924/, Свободен театър – София /1918-1921/ и в Народния театър /1925-1945/.

Знакови за Любомир Золотович роли в театъра са на Едип в „Едип цар“ от Софокъл, Осип в „Ревизор“ от Н.В. Гогол, Франц Моор в „Разбойници“ от Фридрих Шилер, Баронът в „На дъното“ от Максим Горки, Найден в „Майстори“ от Рачо Стоянов, Иван-Александър в „Към пропаст“ от Иван Вазов и др.