Любен Георгиев Русков е роден на 15 август 1941 г. в гр. Димово, където завършва средното си образование и се изявява като оркестрант в ученическия духов оркестър и самодеец. Висшето си образование завършва в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“ през 1967 г. и става учител в родния си град. През 1972 г. започва работа във в. „Вечерни новини“, а по-късно е назначен за отговорен секретар на в. „Учителско дело“. От 1975 г. се премества във в. „Народна култура“ /по-късно в. „Култура“/, където работи до пенсионирането си.

Основна тема в журналистическите  изследвания и публикации на Любен Русков са българските читалища, тяхното минало и техните заслуги за развитието на българската духовност и култура, тяхната дейност и проблемите в работата им.

Умира на 16 февруари 2021 г. в София.