Родена е във Видин. Средното си образование завършва в Математическа гимназия – Видин, а висше в УАСГ – София, специалност “Архитектура”. Била е главен архитект на Видин. Главен архитект на общините Ружинци и Чупрене.