Архитект Люба Еленкова е родена през 1957 г. във Видин. Средното си образование завършва в Природоматематическа гимназия – Видин, а висше в УАСГ – София, специалност „Архитектура“. Била е главен архитект на общините Видин, Ружинци и Чупрене.

По нейни проекти във Видин са изградени хотел „Нинов“, няколко жилищни блока по системата на едропанелното жилищно строителство, както и монолитни частни сгради.