Архитект Люба Еленкова е родена през 1957 г. във Видин. Средното си образование завършва в Математическа гимназия – Видин, а висше в УАСГ – София, специалност „Архитектура“. Била е главен архитект на общините Видин, Ружинци и Чупрене.