Журналистката Лора Владимирова е родена на 20 май 1941 г. във Враца, където завършва и средното си образование. В ученическите си години участва в театрално студио и е активист на читалището и окръжната библиотека в града. Висшето си образование завършва в СУ“ Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“. В университета по-късно получава и следдипломната си квалификация по журналистика. След дипломирането си през 1964 г. работи като преподавател в ТМТ – Гълъбово и Руската гимназия – Стара Загора.

       От 1969 г. до 1989 г. е редактор и завеждащ отдел „Култура“ на в. “Червено знаме“- Видин, а след това до 1992 г. е гл. редактор на в. „Кула“. Работила е и във в. “Видинска искра“, а повече от 15 години е зам. главен редактор на в. “Видин“. Водила е клуб „Млад журналист“ и седмичните срещи с видни съвременници в клуб „Спектър“ при Окръжен младежки дом-Видин. Основател и редактор на сп. „Българи“ /2002/, издавано от Дружество за българите в чужбина „Възраждане“ в Прага, Чехия.

      Основни теми в журналистическите й материали са образованието, културата, историческото минало и значимите личности от миналото и настоящето. Ненадминат майстор на интервюто.

      Лора Владимирова е носител на наградата на Националния съвет за българо-съветска дружба, на годишната награда за журналистика на в. “Видин“ през 2000 г. и е първият и единствен носител на наградата на името на журналиста Хари Яръмов за 2013 г.