Родена е през 1941г. във Враца. В ученическите си години участва в театрално студио и е активист на читалището и окръжната библиотека в града. Висшето си образование завършва в СУ“Св.Климент Охридски“, специалност „Българска филология“. В университета по-късно получава и следдипломната си квалификация по журналистика.

      Пристига във Видин през 1964г. От 1969г. до 1989г. е редактор и завеждащ отдел „Култура“ на в.“Червено знаме“-Видин, а след това до 1992г. е гл.редактор на в.Кула“. Работила е и във в.“Факт“, а повече от 15 години сътрудничи на в.“Видин“. Водила е клуб „Млад журналист“ и седмичните срещи с видни съвременници в клуб „Спектър“ при Окръжен младежки дом-Видин.

      Основни теми в журналистическите й материали са образованието, културата, историческото минало и значимите личности от миналото и настоящето. Ненадминат майстор на интервюто.

      Лора Владимирова е носител на наградата на Националния съвет за българо-съветска дружба, на годишната награда за журналистика на в.“Видин“ през 2000г. и е първият носител на наградата на името на журналиста Хари Яръмов за 2013г.