Лозана Иванова е родена през 1857 г. в с. Карбинци. Една от първите самодейни народни певици изследвани и записвани от фолклористи. Нейни песни  публикувани в сборника „Народни песни от Тимок до Вита“ са – „Ей, Коледо, мой Коледо“, „Зави се хоро големо“, „Ой, Лазаре, Лазаре“ и др.