Родена е през 1857 г. в с. Карбинци. Една от първите самодейни народни певици изследвани и записвани от фолклористи. Нейни песни  публикувани в сборника “Народни песни от Тимок до Вита” са – “Ей, Коледо, мой Коледо”, “Зави се хоро големо”, “Ой, Лазаре, Лазаре” и др.