Лилия Нейнски е родена  в с. Стакевци. Сестра е на проф. Александър Виденов Нейнски /виж отделна статия/. Виолистка. Солистка на симфоничния оркестър на Българското национално радио.