Кръстю Кръстев е роден на 16 септември 1930 г. в с. Косово. Средното си образование завършва в Бреговската гимназия. През 1949 г. е приет за студент в Художествената академия, но по политически причини и липса на средства не се записва за студент. Завършва Полувисшия учителски институт във Враца през 1953 г., специалност “Учител по изобразително изкуство” и се установява във Видин. Бил е уредник в Художествена галерия – Видин и реставратор към Националния институт по паметниците на културата – София.  Той е един от основателите и най-активен член на Групата на видинските художници. През неговите курсове и школи преминават значителна част от видинските архитекти и художници. Създател и дългогодишен ръководител е на школа “Паскин” при Окръжен младежки дом – Видин и ревностен изследовател на живота и творчеството на Жул Паскин /виж отделна статия/, установил чрез писмена кореспонденция връзки и контакти с негови роднини и близки и ратувал за възстановяването на родната къща на великия художник, наименуване на улица на негово име и издигане на негов бюст паметник във Видин.

Неговият син Красимир Кръстев Кръстев /виж отделна статия/ дава следната характеристика на творческата същност на Кръстю Кръстев “Целият му живот е подчинен на стремежа за самоусъвършенстване и постоянно търсене на нови територии в изкуството – от натюрморта до пейзажа – белязани с чувството към баграта и възбудената мазка. Любовта му към миналото, бита и фолклора на на нашия край е в единство с личността на твореца. В картините и рисунките му се чувства една особена негова поетика, която извира от самата душа на художника”.

Над 100 са участията на Кръстю Кръстев в общи, групови, тематични и национални изложби. Има и няколко самостоятелни изложби в читалища и галерии в родния му край.

Картини и рисунки на художника има в Националната художествена галерия и редица галерии в страната, както и в много частни колекции у нас и в чужбина.

Във фонда на Художествена галерия “Никола Петров” – Видин се съхраняват както маслените му творби “Белоградчишки пейзаж”, “Варшава – Старо село”, “Натюрморт”, “Натюрморт – риби”, “Приказка за Видин”, “Край Дунава”, “Натюрморт”, “Тържество в с. Чупрене”, “Легенда за Белоградчик”, “Театъра – Кърджали”, “Химически заводи”, “Лято 1850”, “Вечерна Будапеща”, “Слънце над Белоградчик”, “БНА на фронта”, “Празнуване”, “Натюрморт”, “Прозорец към Дунава”, “Циганска сватба”, “Голямата среща Паскин – Еренбург”, “Шверин”, “Ежедневно”, “Пролет”, “Новият кодекс”, “Трио”, “Натюрморт”, “Пред буря” и “Скалите в светлината”, така и графиките “Вечерна Москва”, “Рисунки от I до IV”, “Рисунки от V до VIII”, “Рисунки от XI до XII” и  “Рисунки от XIII до XVI”.

Умира през 2000 г. във Видин.