Журналистът Кръстьо Кръстев е бил завеждащ отдел „Селскостопански“ на в. Червено знаме“- Видин.