Роден е през 1785 г. в гр.Трявна. Един от първите представители на Захариевия зографски род. Ранни негови творби има в църквата „Св. Троица“ в  Раковишкия манастир /1825/ и те се отличават със съвършена техника и яркост на цветните съчетания.