Роден е на 25 декември 1957 г. в с. Градец. Основното си образование завършва в родното си село, а средно във Видинската гимназия. През 1982 г. завършва висшето си образование в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалност “Физика”. Има следдипломни квалификации по информатика в СУ”Св. Климент Охридски” и по компютърни технологии във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”. Бил е учител по физика и информатика в ТИХ “Проф. Асен Златаров” и в СОУ”Цар Симеон Велики”.

Красимир Клисарски има над 800 публикации в местния и централен печат и специализирани издания по проблемите на обучението по информоционни технологии и електроника и на риболова. Извършва и редакторска и предпечатна подготовка на книги на местни автори.

Автор е на книгите – “Щуката не е неуловима”, “Силиконовите примамки”, “Риболов с блесна”, “Риболов с воблер”, “Изработка на риболовни принадлежности и дребни ремонти”, “Захранки и стръв от растителен произход”/три издания/, “Влакна и възли”, “Алтернативи в риболова”, “Риболов със силиконова стръв”, “Щукарски риболов”, “Новости във въдичарската практика”, “Рибарски вицове”, “Спортен риболов”, “Практикум по физика”/учебно помагало/, “Грънчарско културно-историческо наследство”/многотомна етнографска поредица/, “Прабългарите и грънчарските амулети-кончета”/краеведско изследване/, “Хайдут Велко”/краеведско изследване/.

Част от книгите на Красимир Клисарски се предлагат като e-book в Google. А част от статиите му, предимно в областта на електрониката, са качени в Lnternet.