Публицистът и краеведът Красимир Клисарски е роден на 25 декември 1957 г. в с. Градец. Основното си образование завършва в родното си село, а средно във Видинската гимназия. През 1982 г. завършва висшето си образование в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Физика“. Има следдипломни квалификации по информатика в СУ „Св. Климент Охридски“ и по компютърни технологии във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Бил е учител по физика и информатика в ТИХ „Проф. Асен Златаров“ и в СОУ „Цар Симеон Велики“.

Красимир Клисарски има над 800 публикации в местния и централен печат и специализирани издания по проблемите на обучението по информационни технологии и електроника и на риболова. Извършва и редакторска и предпечатна подготовка на книги на местни автори.

Автор е на книгите – „Щуката не е неуловима“, „Силиконовите примамки“, „Риболов с блесна“, „Риболов с воблер“, „Изработка на риболовни принадлежности и дребни ремонти“, „Захранки и стръв от растителен произход“/три издания/, „Влакна и възли“, „Алтернативи в риболова“, „Риболов със силиконова стръв“, „Щукарски риболов“, „Новости във въдичарската практика“, „Рибарски вицове“, „Спортен риболов“, „Практикум по физика“ /учебно помагало/, „Грънчарско културно-историческо наследство“ /многотомна етнографска поредица/, „Прабългарите и грънчарските амулети-кончета“ /краеведско изследване/, „Хайдут Велко“ /краеведско изследване/.

Част от книгите на Красимир Клисарски се предлагат като e-book в Google. А част от статиите му, предимно в областта на електрониката, са качени в Internet.