Колетка Павлова е родена в с. Мадан, Монтанско. Работи като учител в СУ „Л. Каравелов“-Видин. Била е член на младежкия вестник „Жар“ и на ДТГ „Жар“.

Автор е на книгата „Неведоми пътища“.