Преводачът Йордан Караджов е роден на 2 февруари 1939 г. в гр. Грамада. Средното си образование завършва в гимназията на родния си град, а висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Английска филология“. В продължение на 3 години е хоноруван преводач в Министерство на народното здраве и социалните грижи и 2 години към Всестранни услуги – София. След това се отдава на преводаческа дейност като сътрудник в издателства и в периодичния печат.

Йордан Цанков Караджов превежда много сборници с разкази, романи, повести, литературно-критически статии и научни текстове.

Член е на Съюза на преводачите и Съюза на българските писатели.

Носител е на награди за преводаческа дейност.