Роден е на 6 юни 1944 г. в гр. Кула, където завършва и средното си образование в местната гимназия. През 1963 г. е приет за студент в СУ”Св. Климент Охридски” по специалността “Математика”- промишлен профил, но през 1967 г. се прехвърля в педагогическия профил, а през следващата година без да се дипломира започва работа като  нередовен учител в СПТУ по автотранспорт – Кула.  През 1972 г. се премества на работа в училището в с. Бенковски, област Добрич, а през следващата 1973 г. е вече преподавател в училище “Братя Миладинови” в с. Черна, и след полагане на държавни изпити се дипломира. През 1974 г. е назначен за директор на училището и избран за председател на местното читалище. През 1977 г. със семейството си се завръща в Кула и е назначен за учител в СОУ “Васил Левски”. Той е първият преподавател по информационни и компютърни технологии в училището. През 1990-91 г. е секретар на община Кула, след което отново се завръща към учителската професия до пенсионирането си през 2004 г. Той е инициатор и най-ревностен организатор на литературния конкурс “Кулски поетичен панаир”, стартирал през 2004 г. и носещ неговото име след осмото си издание през 2011 г.

Йордан Йончев е човек с разнообразни интереси и занимания. Бил е нумизмат, радиолюбител и телевизионен техник, читалищен деятел и общественик. Участвайки в различни шахматни турнири достига коефициент от 2175 точки и е Кандидат майстор на спорта по шахмат.

Автор е на книгите “Кулски речник”/в два тома//1997/, “Ето така…”/1999/, “Аз бях даскал Йончев”/2003/ и стихосбирката  “Устата на истината”/2003/. Има и няколко книги “самиздат” само в по няколко екземпляра.

През 2011 г. му е присъдено званието “Почетен гражданин” на гр. Кула, а през 2014 г. на стената на читалището е поставена паметна плоча с неговото име.

Умира през 2011 г. в родния си град Кула.