Родена е през 1887 г. в с. Боровица. Даровите народна певица, самодейка. Нейни песни, публикулани в сборника „Народни песни от Тимок до Вита“ са „Две са се деца родили“, „огън гори в планина“, „Що ми е мило и драго у село либе да имам“ и др.