Йордана Кръстева е родена през 1887 г. в с. Боровица. Даровита народна певица, самодейка. Нейни песни, публикувани в сборника „Народни песни от Тимок до Вита“ са „Две са се деца родили“, „Огън гори в планина“, „Що ми е мило и драго у село либе да имам“ и др.