Родена е през 1887 г. в с. Боровица. Даровите народна певица, самодейка. Нейни песни, публикулани в сборника “Народни песни от Тимок до Вита” са “Две са се деца родили”, “огън гори в планина”, “Що ми е мило и драго у село либе да имам” и др.