Автор на проекта на сградата на Видинската митрополия, открита през 1924г.