Политкомисар на отряд „Георги Бенковски“.

Автор на повестите – „Записки на политкомисаря“/1978/, „Те минаха през школата на РМС“/1980/, „Летопис на борби и победи“/1980/ и „Повест за Бако“/1981/