Иван Зурлов е роден през 1912 г. в с. Макреш. О ученическите си години се включва в съпротивителното движение. Партизанин и политкомисар на отряд „Георги Бенковски“ /1942-1944/. След 1944 г. заема ръководни постове във Видински окръг.

Автор на документалните повести – „Записки на политкомисаря“ /1949/, „Те минаха през школата на РМС“ /1980/, „Летопис на борби и победи“ /1980/, „Повест за Бако“ /1981/ и „Това се казва комита“ /1986/.