Политкомисар на отряд “Георги Бенковски”.

Автор на повестите – “Записки на политкомисаря”/1978/, “Те минаха през школата на РМС”/1980/, “Летопис на борби и победи”/1980/ и “Повест за Бако”/1981/