Иван Зурлов е роден през 1912 г. в с. Макреш. От ученическите си години се включва в съпротивителното движение. Партизанин и политкомисар на отряд „Георги Бенковски“ /1942-1944/. След 1944 г. заема ръководни постове във Видински окръг, а по-късно става политически офицер в Българската народна армия. През периода 1953-1957 г. е военен съветник в българското посолство в Москва. От 1957 г. до 1961 г. е организатор в ЦК на БКП – София, а след това е легационен съветник в Министерството на външните работи.

Автор на документалните повести – „Записки на политкомисаря“ /1948,1949, 1952, 1969, 1983/, „Те минаха през школата на РМС“ /1980/, „Летопис на борби и победи“ /1980/, „Повест за Бако /Веселин/“ /1981/, „Това се казва комита“ /1986/ и „Първият на десния фланг“ /1990/.

Иван Зурлов умира през 1989 г.