Поетът Иван Методиев е роден през 1938 г. във Видин.

Публикувал е стихове в местния печат.