Роден е през 1938г. във Видин.

      Публикувал е стихове в местния печат.