Журналистът Иван Занков е роден през 1927 г. През периода 1950-1953 г. е журналист във в. „Червено знаме“, а след това до пенсионирането си през 1987 г. е старши репортер за Видински окръг на Българската телеграфна атенция /БТА/.

Иван Занков е баща на Румен Иванов ЗАНКОВ /виж отделна статия/ и дядо на д-р Катя Руменова ЗАНКОВА /виж отделна статия/.

За повече информация ДА-Видин, Ф – 1060.