Журналистът Иван Занков е роден през 1927 г. През периода 1950-1953 г. е на работа във в. „Червено знаме“, а след това до пенсионирането си през 1987 г. е старши репортер за Видински окръг на Българската телеграфна агенция /БТА/.

Иван Занков е баща на Румен Иванов ЗАНКОВ /виж отделна статия/ и дядо на д-р Катя Руменова ЗАНКОВА /виж отделна статия/.

Умира през 2000 г. във Видин.

За повече информация ДА-Видин, Ф – 1060.