Дългогодишен кореспондент на БТА за Видински окръг. Баща на Румен Иванов ЗАНКОВ/виж отделна статия/ и дядо на д-р Катя Руменова ЗАНКОВА/виж отделна статия/.

За повече информация ДА-Видин, Ф – 1060.