Публицистът и педагогът Иван Велков е роден през 1943 г. в с. Раковица. Средното си образование завършва във Видинската гимназия „Димитър Благоев“, а  висше в Софийския университет „Св. „Климент Охридски“, специалност „Биология и химия“ и има специализация в катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“ във Философския факултет на същия университет. Трудовият му стаж преминава през Окръжния съвет за младежта и спорта – Видин, където стига до длъжността председател и има сериозни заслуги за изграждането на Окръжния младежки дом и редица спортни съоръжения във Видин и областта. Бил е заместник директор на СУ „Цар Симеон Велики“ и  директор на ОУ „Паисий Хилендарски“.

Иван Велков има десетки публикации в педагогическия печат по проблемите на самовъзпитанието, нравствените ценности , конфликтите и конформизма. Автор е на книгите „Конформизмът“/2001/, „Конфликтите“ и „Социометрията – метод или наука“, а през 2009 г. в съавторство с Донка Панайотова издават книгата „Децата порастват“.