Диригентът Иван Ангелоев е роден през 1953 г. във Видин. Син е на музикалния педагог и диригент Софрони Иванов Ангелоев /виж отделна статия/. Иван Ангелоев е завършил Националната музикална академия, специалност „Хорово дирижиране“ и дълги години работи като учител по музика, диригент на самодейни хорове и методист по музика и класически хорови състави в Център за художествена самодейност – Видин.