Ивайло Богомилов Симеонов е роден в София. Син е на големия български актьор Богомил Симеонов и актрисата Пенка Мандаджиева. Той завършва ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов” и играе на сцените на Врачанския, Видинския и Монтанския драматични театри. Във Видин е актьор два сезона 1987/88 г. и 1988/89 г., след което се премества в Монтана и участва в спектаклите  – “Подземният”, “Рейс”, “Всичко в градината”, “Женско царство”, “Хранениците на Йорда”, “Инспекторът ще дойде” и “Червената шапчица”. През 1995 г. преустановява актьорската си дейност, но от 2016 г. отново се завръща в ДКТ “Драгомир Асенов” в ролята на съпруга Уилямс в постановката “Лъжла” от М. Енекен и М. Майо.